Visingsö Fiskareförening

Visingsö Fiskareförening

  Städdagar 2019

Våren: Lördag 27 April

  Alt:    Lördag 4 Maj


Hösten: Lördag 7 Sept

  Alt        Lördag 14 Sept


Startar alltid kl 09.00


Styrelsen för VFF år 2018

       Årsmöte 2020

   Datum inte fastställt

Ordförande

Maths Lindén


Vice Ordförande

Sune Bergdahl


Kassör

Gunnar Ekström


Sekreterare

Tobias Wetterås


Ledamot

Karl-Johan Lindén

Suppleant

Carl-Magnus Ekström


Suppleant

Christer Lindén
Hamnkapten

Sten Lindén


Båthusförman

Arne Lundbrant


Kajförman

Bengt Ottosson

Mail till VFF


Medlemmar uppmanas att skicka sin mail-adress till  info@visingsoff.se

Fiske i Vättern

Visingsö

Båtliv

Fiskeförening

Föreningen har startat ett stort projekt. Vi ska reparera träbryggan på insidan av Norra piren i Nya Hamnen.