Visingsö Fiskeriförening

Visingsö Fiskeriförening

Städdagar 2018

Våren: 5 Maj och/eller 19 Maj

Hösten: 6 Oktober

Startar alltid kl 09.00

 

Styrelsen för VFF år 2018

Ordförande

Maths Lindén

 

Vice Ordförande

Sune Bergdahl

 

Kassör

Gunnar Ekström

 

Sekreterare

Tobias Wetterås

 

Ledamot

Karl-Johan Lindén

 

 

 

 

Suppleant

Carl-Magnus Ekström

 

Suppleant

Christer Lindén

 

 

 

 

 

 

 

Hamnkapten

Sten Lindén

 

Båthusförman

Arne Lundbrant

 

Kajförman

Bengt Ottosson

 

 

 

 

Mail till VFF

info@visingsoff.se