Ordförande:  Maths Lindén

Vice Ordförande: Sune Berghdahl

Kassör: Gunnar Ekström

Sekreterare: Tobias Wetterås

Ledamot: Karl-Johan Lindén

Suppleant: Carl-Magnus Ekström

Suppleant: Christer Lindén

Hamnkapten: Sten Lindén

Båthusförman: Arne Lundbrandt

Kajförman: Tommy Lönnqvist

Mail till Visingsö Fiskeriförening : info@visingsoff.se