Gästplatser i mån av tillgänglighet. Grön/rödskylt gäller vid förtöjning vid den röda linjen på kartan.

 

 Grön=Ledig, Röd=upptagen. El finns. Priser:  Utan el 100kr/natt Med el 150kr/natt. Swischas tillsammans med ert namn och datum till: 123 299 13 62

 

 OBSERVERA! : Ganska grunt i norra bassängen så håll koll. 

 

För mer info eller fråga om aktuell tillgänglighet:
Tommy 070-2697731, Erik 0709419722 eller info@visingsoff.se 
 
De platser i södra delen av hamnen markerat med gult streck på kartan sköts av Hamnkiosken Visingsö AB Tel: 0730356541 eller Jönköpings kommun

Gamla hamnen Visingsö Båtklubb

 

 Naturhamn med förtöjning i mån av plats vid de röda linjerna, dock ej på södra linjen så det stör passage in till bassäng innanför.

 

100kr/natt som betalas till Postgiro 795527-1 märk med namn samt datum. För info: Anneli.kjell@live.se

För kajplatsinnehavare

 

När ni lämnar hamnen:

  • Lämnar du platsen för att vara borta minst 1 natt, grönmarkerar du platsen och när du kommer hem bör du omgående marka din plats till Röd. 

  • Om du är borta mer än två nätter, anmäl hur länge du beräknar vara borta innan du lämnar din båtplats och lämna platsen grönmarkerad.

När ni kommer tillbaka till Visingsö efter er båtfärd

  • SMS/mail innan kl.12:00 dag 1 = din plats blir ledig efter kl.12:00 dag 2.

  • SMS/mail efter kl.12:00 dag 1 = ledig plats efter kl.12:00 dag 3.

  •  

E-post: info@visingsoff.se eller: Tommy 070-2697731, Erik 0709419722