Styrelsen vald årsmötet 2023

Ordförande:  Maths Lindén

Kassör: Gunnar Ekström

Sekreterare: Erik Zander

Ledamot: Karl-Johan Lindén

Ledamot: Sten Lindén

Suppleant: Carl-Magnus Ekström

Suppleant: Jörn Ivar Baade

Hamnkapten: Sten Lindén

Båthusförman: Arne Lundbrandt

Kajförman: Tommy Lönnqvist

Mail till Visingsö Fiskeriförening : info@visingsoff.se